Sillamäe Lasteaed Pääsupesa kuulutab välja konkursi (1,0) lasteaiaiaõpetaja ametikoha täitmiseks alates august 2021.a (keelekümblusrühma)

Vajalik on:

-õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavus,  („Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded» haridusministri 26.08.2002 määrusele nr 65)

-eesti keele oskus kõrgtasemel.

Kasuks tuleb:

·         varasem töökogemus lasteaiaõpetajana,

·         heade organisatoorsete võimete olemasolu,

·         hea suhtlemisoskus lastega, lapsevanematega kui ka  töökaaslastega. 

Ametikorteri võimalus.    Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 07.06.2021 a. postiaadressile: Sillamäe Lasteaed Pääsupesa, V. Tškalovi 23, Sillamäe 40232 või e-posti aadressil paasupesalasteaed@gmail.com . 

 

 

ARHIIV:

04.01.2018 — 01.04.2018 — KONKURSS: lasteaiaõpetaja töökohale Päikesejänkude rühma. Komisjoni otsusega valiti õp. Kettel.

01.04.2018 — 14.08.2018 — KONKURSS: lasteaiaõpetaja töökohale Lepatriinude rühma. Komisjoni otsusega valiti õp. Terje.

18.09.2018 — 18.10.2018 — KONKURSS: lasteaiaõpetaja töökohale Lepatriinude rühma. Komisjoni otsusega valiti õp. Kirsika.

06.11.2018 — 06.12.2018 — KONKURSS: lasteaiaõpetaja töökohale Lepatriinude rühma. Komisjoni otsusega valiti õp. Merili.

Otsi ka:

Cv-Online