LASTE VANUS: 5-6 aastased

SMART-tahvliga  töötamine

TUNNI EESMÄRGID:

 1. Laps oskab töötada interaktiivse tahvliga.
 2. Kasutab puutetundliku ekraani teadmiste arendamiseks ja õpitu kinnistamiseks
 3. Pakub teisi kasutamisvõimalusi

VALDKONNAD:

 • MATEMAATIKA: värvid, geomeetrilised kujundid; suurem, väiksem, keskmine
 • KEEL JA KÕNE: lühilausete moodustamine, selgitades oma tegevust, sõnade kokku lugemine
 • MINA JA KESKKOND: orienteerumine ruumis ja ekraanil
 • KUNST: mina — interaktiivtahvli kasutajana

DIGIPÄDEVUSED:

 1. Probleemilahendused:
 2. laps oskab smart-tahvlit otstarbekalt kasutada; õpib, mis on «puutetundlikus»
 3. Lapsed kasutavad digivahendeid õpetaja abiga ning koos õpetajaga;
 4. Arendatakse kriitilise mõtlemise oskust (mis vahendeid mille jaoks kasutatakse ning mida need võimaldavad teha).
 5. Info haldamine: laps oskab kasutada ära eelnevalt õpitud ja seda oma töös kasutada