Sillamäe Lasteaia Jaaniussike, Sillamäe Lasteaia Pääsupesa ja Sillamäe Lasteaia Rukkilill ümberkorraldamine

Lähtudes koolieelse lasteasutuse seaduse § 33 lõikest 1, teatab  Sillamäe Linnavalitsus, et Sillamäe Linnavolikogu 28. veebruari 2023 otsusega nr  72 „Sillamäe Lasteaia Jaaniussike, Sillamäe Lasteaia Pääsupesa ja Sillamäe Lasteaia Rukkilill ümberkorraldamine“

otsustati: liita Sillamäe Lasteaed Jaaniussike (registrikood 75013463) Sillamäe Lasteaiaga Rukkilill (registrikood 75012050) ning  liita Sillamäe Lasteaed Pääsupesa (registrikood 75011174) Sillamäe Lasteaiaga Rukkilill (registrikood 75012050) ja  lõpetada Sillamäe Lasteaia Jaaniussike ja Sillamäe Lasteaia Pääsupesa tegevus 31. augustist 2023. a.

Ümberkorraldamise tulemusel jääb alates 1. septembrist 2023.a. tegutsema Sillamäe Lasteaed Rukkilill  kahes õppekohas: V. Majakovski tn  8 ja Gagarini tn 7a.

https://www.sillamae.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/lJrwcznJjj7Z/content/sillamae-lasteaia-jaaniussike-sillamae-lasteaia-paasupesa-ja-sillamae-lasteaia-rukkilill-umberkorraldamine?redirect=https%3A%2F%2Fwww.sillamae.ee%2Fet%2Fuudised-ja-teated%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lJrwcznJjj7Z%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_lJrwcznJjj7Z_currentURL%3D%252Fet%252Fuudised-ja-teated%26_101_INSTANCE_lJrwcznJjj7Z_portletAjaxable%3D1

Üldinfo

 1. septembril 1994. a. avas lasteaed Pääsupesa oma uksed praeguses asukohas: vast­­remondi­tud hoones aadressil  Hariduse 23.
 • Pääsupesa lasteaias on neli kaheruumilist rühma­­ruumi. Töötab neli rühma: üks sõime­rühm ja kolm aiarühma. Alates 2023.a töötab lasteaias 3 rühma: 1 sõimerühm ja 2 aiarühma.
 • Lasteaias töötab 6 pedagoogi ja 1 muusika- ning liikumisõpetaja. Lapse­sõbrali­ku ja turvalise keskkonna loomiseks on meie lastele toeks 23 töötajat.

Tegevus

 • Lasteaed on kui väike riik, kus valitsevad kindlad, olgugi lihtsad, seadused.
 • Õppetöö meie lasteaias toimub eesti keeles.
 • Eesti keele paremaks omandamiseks kasutame Hea Alguse metoodikat ja keele­­kümblus­programmi.
 • Toimuvad ühised toredad väljasõidud, koolisaatmispeod, huvitavad talveüritused ja palju teisi koos laste ja lastevanematega korraldatud ettevõtmisi.
 • Personali kutseoskuste ja kvalifikatsiooni pidev täiendamine soodustab heade teadmiste omandamist.
 • Tugev konkurentsivõime, lasteaia avatus, koostöö peredega muutub vastavalt aja nõuetega.
 • Meie kasvandikud on hästi ettevalmistatud kooliks, nad oskavad rääkida eesti ja vene keelt, tunnevad eesti ja slaavi rahvaste kultuuri ja traditsioone.

Koostöö

 • Lasteaia koostöö lapsevanematega tagab lapse täisväärtusliku arengu, lapse­vanemate toetami­­ne ja nõustamine tagab laste edukuse.
 • Hoolekogu ja lapsevanemate kaasamine lasteaia üritustesse ja õppetöösse aitab püsida samal lainel.
 • Materiaalse aluse eest võlgneme mõistagi tänu kohalikule omavalitsusele.