Üldinfo

 1. septembril 1994. a. avas lasteaed Pääsupesa oma uksed praeguses asukohas: vast­­remondi­tud hoones aadressil Tškalovi 23.
 • Pääsupesa lasteaias on neli kaheruumilist rühma­­ruumi. Töötab neli rühma: üks sõime­rühm ja kolm aiarühma.
 • Lasteaias töötab 10 pedagoogi. Lapse­sõbrali­ku ja turvalise keskkonna loomiseks on meie lastele toeks 26 töötajat.

Tegevus

 • Lasteaed on kui väike riik, kus valitsevad kindlad, olgugi lihtsad, seadused.
 • Õppetöö meie lasteaias toimub eesti keeles.
 • Eesti keele paremaks omandamiseks kasutame Hea Alguse metoodikat ja keele­­kümblus­programmi.
 • Toimuvad ühised toredad väljasõidud, koolisaatmispeod, huvitavad talveüritused ja palju teisi koos laste ja lastevanematega korraldatud ettevõtmisi.
 • Personali kutseoskuste ja kvalifikatsiooni pidev täiendamine soodustab heade teadmiste omandamist.
 • Tugev konkurentsivõime, lasteaia avatus, koostöö peredega muutub vastavalt aja nõuetega.
 • Meie kasvandikud on hästi ettevalmistatud kooliks, nad oskavad rääkida eesti ja vene keelt, tunnevad eesti ja slaavi rahvaste kultuuri ja traditsioone.

Koostöö

 • Lasteaia koostöö lapsevanematega tagab lapse täisväärtusliku arengu, lapse­vanemate toetami­­ne ja nõustamine tagab laste edukuse.
 • Hoolekogu ja lapsevanemate kaasamine lasteaia üritustesse ja õppetöösse aitab püsida samal lainel.
 • Materiaalse aluse eest võlgneme mõistagi tänu kohalikule omavalitsusele.